Terezín

Sdílejte příspěvek

Město vystavěné císařem Josefem II. k obraně vlasti a ke cti jeho matky Marie Terezie proto název Terezín. Navštivte toto pevnostní město ležící po obou stranách řeky Ohře vzdálené z Litoměřic pouhé 2 km. Město je rozděleno na Malou a Hlavní pevnost. Je stavěno do osmiúhelníku říční koryto Ohře bylo svedeno uměle o několikset metrů dále na západ, jež zůstalo až dodnes. Pevnost sloužila především k obraně prusko-rakouských nájezdů i jiných. Bylo tu mnoho kasáren, které měly u sebe pro své vojáky sklady potravin pekárny také stáje pro koně seno skladiště střelného prachu apod. Na náměstí stojí za zmínku posádkový kostel Vzkříšení Páně celému městu dominuje jeho věž. Smutně se zapsala historie Terezína za 2. sv. války, kdy v roce 1941 zde Němci zřídily sběrný tábor-židovské ghetto. Tím se stal do r. 1945 vyhlazovacím táborem, kterým prošlo přes 160000 lidí. Navštivte tento památník i s podzemními chodbami 34 km dlouhých Národním hřbitovem atd.